ముగించు

జిల్లా మంత్రి

1

బూడి ముత్యాల నాయుడు
ఉప ముఖ్యమంత్రి (పంచాయత్ రాజ్ & గ్రామీణాభివృద్ధి)
2
గుడివాడ అమర్నాథ్
పరిశ్రమలు, మౌలిక సదుపాయాలు, పెట్టుబడి, & వాణిజ్య మంత్రి; ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ