ముగించు

సిటిజెన్ సర్వీసెస్

ఈ విభాగం బిల్లులు, ఫిర్యాదులు మరియు ఉపాధి, నివాసం, జనన మరియు మరణానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్‌లు వంటి ప్రజా సేవలను ప్రదర్శిస్తుంది. సంబంధిత వెబ్‌సైట్ లింక్ మరియు సంప్రదింపు వివరాలతో సేవలు జాబితా చేయబడ్డాయి.

1.జిల్లా నిర్దిష్ట సేవల జాబితా

2.ఫిర్యాదుల పరిష్కారం