ముగించు

ప్రభుత్వ అధికారులు

1.ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్
2.జిల్లా అధికారులు
౩.డిప్యూటీ కలెక్టర్లు & తహశీల్దార్లు
4.ఎంపీడీఓలు