ముగించు

నిర్వాహక సెటప్

అనకాపల్లి జిల్లాలో పరిపాలనా ఏర్పాటును 4 భాగాలుగా విభజించబడింది.

1.కలెక్టరేట్
2.రెవిన్యూ డివిజన్
3.మండలాలు
4.గ్రామము & పంచాయితీలు