ముగించు

అఖిల భారత సర్వీసులు

అనకాపల్లి జిల్లా

 1. శ్రీ పట్టంశెట్టి రవి సుభాష్ ఐఏఎస్

  కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్, అనకాపల్లి

  ఇ-మెయిలుcollector-ankp[at]ap[dot]gov[dot]in

 2. శ్రీమతి కలాపన కుమారి ఐఏఎస్

  జాయింట్ కలెక్టర్ మరియు అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్, అనకాపల్లి

  ఇ-మెయిలు – jc-ankp[at]ap[dot]gov[dot]in

 3. శ్రీమతి గౌతమి సాలి 
  పోలీసు సూపరింటెండెంట్, అనకాపల్లి